Jak odczytywać wyniki badań krwi?

Jak odczytywać wyniki badań krwi?

Już na początku należy zaznaczyć, że samodzielne interpretowanie badań krwi daje bardzo duże prawdopodobieństwo pomyłki, bowiem każdy pojedynczy wynik, który się w nich znajduje, jest powiązany z przynajmniej kilkoma innymi! Co oznacza, że nieprawidłowość jednego wyniku (np. hemoglobiny) nie oznacza wcale, że w naszym organizmie dzieje się coś złego – nieduże odstępstwa od normy najczęściej nie są żadnym powodem do obaw. Dlatego zanim zaczniemy dostrzegać u siebie wymienione poniżej możliwe przyczyny wystąpienia tych nieprawidłowości, lepiej udajmy się do naszego lekarza rodzinnego, który właściwie je zinterpretuje.

Podkreślamy również, że normy wyników różnią się w zależności od laboratorium i mogą zależeć od takich czynników, jak np. wiek badanego, dlatego należy się kierować informacjami podanymi na wydruku wyników – podane poniżej liczby są tylko jednym z wielu możliwych odniesień. Poznaj elementy morfologii krwi.

Leukocyty (WBC)

Inaczej krwinki białe, budują układ odpornościowy i odpowiadają za ochronę organizmu przed wirusami i bakteriami.

Norma: 4,1 – 10,9 tys./µl (G/l)

Wynik poniżej normy: określany jest jako leukopenia, przyczynami mogą być: niedawno przebyta choroba, zakażenia, wpływ konkretnych leków, choroby szpiku.

Wynik powyżej normy: określany jako leukocytoza, przyczynami mogą być: infekcje, stan zapalny, nadmiar stresu, długotrwały wysiłek fizyczny, białaczka.

Erytrocyty (RBC)

Czyli krwinki czerwone, ich głównym zadaniem jest dotlenianie tkanek.

Norma:
kobiety: 3,9 – 5,6 mln/µl
mężczyźni: 4,5 – 6,5 mln/µl

Wynik poniżej normy: to objaw anemii, która może być spowodowana m.in. utratą krwi (np. przez wrzody, rak jelita grubego), niedoborem żelaza, witaminy B12 lub B9 (kwas foliowy), chorobami nerek.

Wynik powyżej normy: zdarza się niezwykle rzadko i najczęściej spowodowany jest niedostateczną ilością tlenu w organizmie, występującą głównie u osób przebywających przez długi czas na dużych wysokościach lub u osób chorujących na przewlekłe choroby płuc.

Hemoglobina (Hb lub HGB)

Jest to białko zawarte w erytrocytach, odpowiadające za ich czerwony kolor. Jego główną funkcją jest przenoszenie tlenu.

Norma:
dla kobiet: 11,5 – 15,5 g/dl
dla mężczyzn: 13,5 – 17,5 g/dl

Wynik poniżej normy: podobnie jak w przypadku erytrocytów, najprawdopodobniej świadczy o anemii.

Wynik powyżej normy: może wskazywać na odwodnienie organizmu (spowodowane np. biegunką lub wymiotami), niektóre choroby serca lub płuc, efekty długiego przebywania na dużych wysokościach, rzadko: na czerwienicę prawdziwą. Zawyżone stężenie hemoglobiny występuje również w krwi palaczy.

Hematokryt (Ht, Hct)

Opisuje, jaką objętość krwi zajmują krwinki czerwone.

Norma:
dla kobiet: 37 – 47%
dla mężczyzn: 40 – 52%

Wynik poniżej normy: wskazuje na anemię (przyczyny te, co przy erytrocytach).

Wynik powyżej normy: przyczyny te same, co przy hemoglobinie.

MCV

To średnia objętość krwinek czerwonych.

Norma: 80 – 97 fl

Wynik poniżej normy: wskazuje na niedobór żelaza.

Wynik powyżej normy: przyczyną może być anemia spowodowana niedoborem witaminy B9 lub B12.

MCH

To średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej.

Norma: 26 – 33 pg

Wynik poniżej normy: może wskazywać na anemię spowodowaną niedoborem żelaza lub na zaburzenia wodno-elektrolitowe.

Wynik powyżej normy: może świadczyć o niedokrwistości nadbarwliwej megaloblastycznej lub marskości wątroby.

MCHC

To średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach.

Norma: 32 – 36 g/dl

Wynik poniżej normy: najczęściej występuje w przypadku anemii spowodowanej niedoborem żelaza.

Wynik powyżej normy: może wskazywać na długotrwałe odwodnienie lub sferocytozę.

Trombocyty (płytki krwi, PLT)

Składnik krwi, odpowiada m.in. za krzepnięcie krwi.

Norma: 150 – 450 tys./ µl

Wynik poniżej normy: może mieć wiele przyczyn, niektóre z nich, to: choroby autoimmunologiczne (np. toczeń), przyjmowanie niektórych leków, niedokrwistość plastyczna, marskość wątroby, białaczka i inne nowotwory dające przerzuty do szpiku kostnego, pierwotna małopłytkowość immunologiczna czy zakażenia wirusami.

Wynik powyżej normy: czyli trombocytoza, spowodowana może być m.in.: stanami zapalnymi, zakażeniami (np. gruźlicą), usunięciem śledziony lub jej nadczynnością, ciążą, niedokrwistością z niedoborów żelaza czy niektórymi nowotworami. Zawyżenie liczby trombocytów może występować również w okresach nadmiernego wysiłku fizycznego czy zdrowienia po urazach lub operacjach, w wyniku których nastąpiła znacząca utrata krwi.

RDW

Anizocytoza, czyli szerokość rozkładu objętości erytrocytów, mierzy zróżnicowanie wielkości erytrocytów.

Norma: 11,5 – 14,5%

Wynik poniżej normy: sygnalizuje anemię.

Wynik powyżej normy: sygnalizuje anemię, może również wystąpić po przetoczeniu krwi.

PDW

Wskaźnik anizocytozy płytek krwi, czyli zróżnicowanie trombocytów pod względem objętości.Norma: 9-17 flWynik powyżej normy: może wskazywać na zaburzenia w produkcji trombocytów.MPV – średnia objętość płytek krwi.

Norma: 8 – 13 fl

Wynik poniżej normy: może wskazywać na niedokrwistość aplastyczną.

Wynik powyżej normy: może być związany z anemią spowodowaną niedoborem żelaza i chorobami, w wyniku których dochodzi do niszczenia płytek krwi (np. małopłytkowość samoistna).

P-LCR

Odsetek płytek krwi o objętości powyżej 13 f.

Norma: 13 – 43%

Wynik powyżej normy: może wskazywać na choroby układu krwiotwórczego.

Neutrofile (NEUT)

To komórki układu odpornościowego należące do granulocytów (rodzaj leukocytów).

Norma:
1,8 – 8 tys./ µl
50 – 70%

Wynik poniżej normy: może mieć wiele przyczyn, np.: stosowanie niektórych leków, kontakt z toksynami, choroby pasożytnicze, infekcje bakteryjne, choroby krwi, leukopenia, choroby wirusowe (np. różyczka, grypa). Może być również spowodowany chemioterapią i radioterapią.

Wynik powyżej normy: może wskazywać na stany zapalne (w tym reumatoidalne zapalenie stawów), infekcje, dnę moczanową, zatrucie lekami lub środkami chemicznymi, choroby mieloproliferacyjne (np. białaczka, czerwienica, nadpłłytkowość). Występuje również przy stosowaniu kortykosteroidów oraz u palaczy.

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE