Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i obowiązuje wszystkich Użytkowników. Przeglądanie portalu jest równoznaczne z akceptacją jego zasad.

1. Definicje

a.) Serwis – witryna internetowa dostępna pod domeną www.vitalogy.pl,
b.) Administrator – Adinspire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33,
c.) Użytkownik – każda osoba, która przegląda Serwis,
d.) Konto – dostępna po zarejestrowaniu, a następnie po każdorazowym zalogowaniu część Serwisu, w której Użytkownik może zarządzać swoimi danymi i podejmować działania związane z funkcjonowaniem w Serwisie,
e.) Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie,
f.) Login – nazwa Użytkownika podana przy Rejestracji.
g.) Redaktorzy Zewnętrzni – zarejestrowani Użytkownicy, którzy publikują na portalu swoje artykuły oraz agencje prasowe/firmy PR/inne podmioty przesyłające redakcji Serwisu artykuły i materiały prasowe do opublikowania.

2. Ogólne założenia

2.1. Serwis udostępniany jest bezpłatnie wszystkim Użytkownikom.

2.2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez rejestracji, jednak dostęp do niektórych jego części może być ograniczony jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.

2.3. Zarejestrowani Użytkownicy postępujący niezgodnie z założeniami Regulaminu mogą zostać tymczasowo zawieszeni w prawach Użytkowników posiadających swoje Konta w Serwisie, a w szczególnych przypadkach może zostać im odebrany dostęp do Konta.

2.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników w formie komentarzy.

2.5. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, treści uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe, treści dyskryminujących na tle rasowym, religijnym, etnicznym i na tle orientacji seksualnej, treści pornograficznych oraz treści propagujących przemoc.

3. Rejestracja w Serwisie

3.1. Dostęp do niektórych części Serwisu wymaga Rejestracji.

3.2. W czasie Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe w postaci:
a.) Loginu,
b.) wybranego przez siebie hasła,
c.) działającego adresu e-mail.

3.3. Login nie może zawierać treści wymienionych w punkcie 2.5, nie może być też adresem strony internetowej ani adresem e-mail.

3.4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik poświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Serwisu oraz że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

3.5. Użytkownik może w każdej chwili przerwać proces Rejestracji lub, po jego dokonaniu, usunąć swoje dane rejestracyjne z systemu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem i poprosić go o usunięcie danych.

3.6. Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazanych w trakcie Rejestracji, w celach statystycznych, administracyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).

3.7. Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

4. Odpowiedzialność Administratora

4.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy Użytkowników.

4.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści portali, do których prowadzą łącza zamieszczone w Serwisie.

4.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i ofert reklamowych wyświetlanych w Serwisie.

4.4. Administrator ma prawo do zawieszenia praw zarejestrowanych Użytkowników (np. poprzez zablokowanie możliwości umieszczania przez Użytkowników komentarzy) oraz do pozbawienia ich praw do posiadania Konta w Serwisie, jeśli dojdzie do wyraźnego złamania zasad Regulaminu.

4.5. Administrator ma prawo do modyfikacji lub usunięcia komentarzy Użytkownika bez podania przyczyny, ale tylko w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregoś z punktów Regulaminu.

4.6. Administrator nie gwarantuje, że Serwis będzie działał nieprzerwanie i bezbłędnie.

4.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje stosowania informacji zawartych w Serwisie.

4.8. Administrator ma prawo do modyfikacji treści Serwisu bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.

5. Odpowiedzialność Użytkownika

5.1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad Regulaminu.

5.2. Użytkownik zobowiązany jest do podania w czasie Rejestracji działającego adresu e-mail i do uaktualniania go w ustawieniach Konta za każdym razem, gdy ulegnie on zmianie.

5.3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich nałożonych na treści znajdujące się w Serwisie. Kopiowanie i reprodukowanie materiałów umieszczonych w Serwisie bez zgody Administratora jest zabronione.
 
5.4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

5.5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prywatności innych Użytkowników.

5.6. Użytkownik odpowiada za treść zamieszczanych przez siebie w Serwisie komentarzy oraz artykułów.

5.7. Zabrania się Użytkownikom publikowania w komentarzach i artykułach treści reklamowych.

5.8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Użytkownik może zostać zawieszony w prawach przysługujących zarejestrowanym Użytkownikom i może zostać mu odebrany dostęp do Konta.


6. Redaktorzy Zewnętrzni

6.1. Publikując swoje artykuły w Serwisie, Redaktorzy Zewnętrzni zrzekają się praw autorskich do nich na rzecz Administratora.

6.2. Publikując swoje artykuły w Serwisie, Redaktorzy Zewnętrzni poświadczają, że ich teksty są oryginalne oraz że posiadają prawa autorskie/zgodę do publikacji zamieszczanych z nimi zdjęć.

6.3. Artykuły Redaktorów Zewnętrznych (zarejestrowanych) zawierające treści reklamowe, obraźliwe lub w inny sposób niezgodne z Regulaminem Serwisu nie bedą publikowane w Serwisie, a Redaktorzy Zewnętrzni zostaną zawieszeni w swoich prawach.

6.4. Administrator Serwisu nie odpowiada za skutki korzystania z porad i informacji zawartych w artykułach Redaktorów Zewnętrznych.

6.5. Redaktorzy Zewnętrzni, przesyłający do Redakcji Serwisu artykuły i materiały prasowe, odpowiadają za treść tych artykułów i materiałów i poświadczają, że posiadają prawa do ich przesyłania i umożliwiania publikacji. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych artykułów i wykorzystane materiały.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania usług w ramach Serwisu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników. Nie jest zobowiązany do podawania przyczyny podjęcia takiej decyzji.

7.2. Administrator ma prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

7.3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia działalności Serwisu.