Rak skóry – jak wygląda leczenie czerniaka?

Rak skóry – jak wygląda leczenie czerniaka?

Nietypowe pieprzyki, jasna cera, ekspozycja na światło słoneczne, osłabienie układu odpornościowego, narażenie na niektóre czynniki środowiskowe zwiększają ryzyko czerniaka.

Decyzje dotyczące leczenia czerniaka

Ważne jest, by omówić wszystkie opcje leczenia, a także ich możliwe skutki uboczne z zespołem specjalistów. Należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • wiek pacjenta i ogólny stan zdrowia,
  • stadium nowotworu,
  • skuteczność metody,
  • możliwe skutki uboczne.
  • lokalizacji guza.

Leczenie wczesnego czerniaka (etap 1)

Nowotwory odkryte na wczesnym stadium ograniczają się do górnych warstw skóry i bez śladów rozprzestrzeniania się. Leczenie obejmuje operację usunięcia czerniaka i niewielkiego obszaru skóry wokół niego (tzw. wycinanie zmian skórnych). Zwykle wykonuje się ją w znieczuleniu miejscowym. Margines usuniętej normalnej skóry zależy od grubości i lokalizacji guza.

Po operacji te sprawdza się te marginesy pod kątem komórek rakowych. Pierwszym krokiem jest biopsja. Lekarz usuwa część lub całość zmiany i wysyła ją do laboratorium w celu analizy. Czerniak in situ (etap 0) znajduje się na najbardziej zewnętrznej warstwie skóry (naskórek). Natomiast nowotwór złośliwy I stopnia zaatakował drugą warstwę (skóra właściwa).

Leczenie czerniaków wysokiego ryzyka (etap 2)

Ryzyko rozprzestrzeniania się na pobliskie węzły chłonne jest tutaj wyższe. Dlatego oprócz operacji usuwania pierwotnego guza wykonuje się również biopsję węzła wartowniczego. Jeśli zostanie tam znaleziony czerniak, lekarz może zbadać resztę węzłów w danym obszarze i usunąć wszelkie zawierające komórki rakowe.

Po zabiegu specjalista może zalecić dodatkowe leczenie czerniaka w poradni Onkolmed w Warszawie, w tym immunoterapię lub radioterapię, by zmniejszyć ryzyko nawrotu raka. 

Leczenie zaawansowanych czerniaków (etap 3 i 4)

Rozprzestrzeniły się poza pierwotny nowotwór, najczęściej docierając do węzłów chłonnych i/lub odległych narządów. To utrudnia leczenie. Jednak w ostatnich latach nowe immunoterapie i terapie celowane osiągnęły pozytywne wyniki u wielu pacjentów z czerniakiem w stadium III i IV.

Immunoterapia

Stosowana jest w leczeniu zaawansowanego czerniaka (stadium IV),a czasami także w stadium III w ramach badania klinicznego. Wykorzystuje leki, by pomóc układowi odpornościowemu w znalezieniu i zabiciu komórek rakowych. Dostępnych jest wiele różnych lekarstw, z których niektóre można stosować samodzielnie (monoterapia) lub łącznie (terapia skojarzona).  

Terapie celowane

Opracowanie rewolucyjnych terapii celowanych zapoczątkowało nową erę spersonalizowanej medycyny dla pacjentów z czerniakiem. Umożliwiło leczenie nowotworów przy minimalnym uszkodzeniu zdrowych komórek.

Terapie celowane wykorzystują leki i inne substancje do atakowania czerniaka poprzez hamowanie działania wadliwych genów i cząsteczek wpływających na wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Po pomyślnym zakończeniu zabiegi zatrzymują lub spowalniają postęp choroby i pomagają pacjentom żyć dłużej.

 

 

A R T Y K U Ł  Z E W N Ę T R Z N Y

 

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE

Więcej z tej tematyki:

Sprzęt Medyczny: jaki jest niezbędny w placówce medycznej?
Apteka Internetowa: z dostawą do domu
Celiakia: diagnoza i leczenie
Komory Hiperbaryczne: zastosowanie
Fotodermatoza: uczulenie na słońce
Depresja U Kobiet: rozpoznanie i przeciwdziałanie