Najbardziej kontuzjogenne sporty

Najbardziej kontuzjogenne sporty

Aktywność fizyczna to najlepszy sposób na utrzymanie dobrego samopoczucia i zdrowego wyglądu. Jednak aby w pełni korzystać z dobrodziejstw, jakie niosą ze sobą sport i ćwiczenia, nie można zapominać o kontuzjach. Jak je leczyć?

Piłka nożna

Zestawiając piłkę nożną z innymi dyscyplinami sportowymi, można śmiało stwierdzić, że charakteryzuje się ona wysoką częstotliwością kontuzji. Dane wskazują, że nawet połowa z nich powstaje w wyniku bezpośredniego kontaktu między graczami, gracza z murawą oraz gracza z piłką, a niewiele z nich wynika z przeciążenia układu ruchu. Dodatkowo większość to kontuzje o łagodnym nasileniu, które nie wymagają pilnej opieki medycznej, a jedynie 10% stanowią poważne urazy. Do najczęstszych zalicza się: uraz stawu skokowego, uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (tzw. ACL – anterior cruciate ligament), uraz ścięgna udowego i ścięgna Achillesa.

Bieganie

W ostatnim czasie jedną z najszybciej zdobywających popularność dyscyplin sportowych jest bieganie. Nic dziwnego, bowiem nie wymaga dużych nakładów finansowych i może być wykonywana praktycznie wszędzie. Jednak zarówno w przypadku zaawansowanych biegaczy, jak i amatorów występuje duże ryzyko kontuzji, które dotyczy przede wszystkim kończyn dolnych. Mogą one wynikać z przeciążenia układu ruchu, tak jak w przypadku shin splints, czyli zapalenia tkanek wokół kości piszczelowej, zapalenia ścięgna Achillesa oraz w tzw. „kolanie biegacza”- zespole bólu rzepkowo-udowego. Ponadto kontuzje mogą powstawać na skutek nieodpowiedniego przygotowania do wysiłku fizycznego (brak rozgrzewki) i mogą skończyć się np. skręceniem stawu skokowego.

Narty i snowboard

To, co cechuje te obie zimowe dyscypliny, to duża prędkość, zwrotność i wysoka energia zderzenia bądź upadku. Dlatego przed przystąpieniem do tych aktywności bardzo ważne jest przygotowanie, na które składa się: profesjonalny sprzęt narciarski i rozgrzewka. Ze względu na to, że najbardziej narażona na urazy jest czaszka, nie można zapominać o ochronnym kasku, dzięki któremu można zapobiec bardzo niebezpiecznym urazom głowy. Ponadto nawet 30% kontuzji na stoku dotyczy kolan, które są silnie obciążane podczas jazdy, dlatego bardzo łatwo dochodzi w nich do urazu więzadeł, a także skręcenia i zwichnięcia stawu. Często spotyka się także złamania, głównie kości ramiennej, w wyniku upadku na wyciągniętą kończynę górną.

Jak leczyć kontuzje?

Jeżeli podczas aktywności dojdzie do kontuzji, należy mieć na uwadze, że nawet na pozór najłagodniejszy uraz może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Z tego powodu najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wizyta u lekarza, który zbada kończynę, wykona odpowiednie badania obrazowe (RTG, USG) i zleci adekwatne leczenie. W łagodnych urazach postępowanie lecznicze zwykle opiera się na odciążeniu kończyny, ochłodzeniu miejsca urazu oraz farmakoterapii. Na przykład lek zawierający deksketoprofen, szybko łagodzi ból i zmniejsza stan zapalny, a w przypadku bólu ostrego (jakim jest np. ból pourazowy) można go stosować na pusty żołądek.

Przed zastosowanie jakiegokolwiek leku warto jednak skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać zdrowiu.

ARTYKUŁ ZEWNĘTRZNY

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE