Metody usuwania wady wzroku

Metody usuwania wady wzroku

Usuwanie wady wzroku za pomocą lasera to technika wykonywana powszechnie i przywracająca pełną ostrość widzenia.  Poznaj jej możliwości.

Femtolasik

Jedną z najlepszych laserowych metod usuwania wad wzroku jest Femtolasik. Specjaliści uznają ją za „złoty standard” chirurgii refrakcyjnej dla technik płatkowych. Wynika to przede wszystkim ze znacznie większych możliwości zakresu korygowanych wad, precyzji oraz bezpieczeństwa śródoperacyjnego.

Femtolasik daje nam również gwarancję lepszej jakości widzenia po wykonanym zabiegu. To sprawia, że pacjenci po wykonaniu metody usuwania wad wzroku Femtolasik o wiele rzadziej skarżą się na nieprzyjemne uczucie suchości oczu, rozproszenia oka wokół źródeł światła oraz występowanie wady resztkowej. Dodatkowo rekonwalescencja po tego typu zabiegach jest niezwykle krótka.

Waverfront

Waverfront to technika, która określana jest jako najbardziej nowoczesny laserowy sposób usuwania wad wzroku. Zabiegi tego typu wykonuje się po ustaleniu analizy czoła fali oka oraz topografii rogówki. Każdy punkt rogówki poddawany jest indywidualnej korekcie. Dzięki temu można zlikwidować nawet duże zaburzenia nazywane aberracjami wyższego rzędu.

Mogą one powodować problemy ze wzrokiem takie jak słabe widzenie w ciemności oraz znaczne zmniejszenie kontrastu. Anomalie tego typu dotyczą około 15-20% wszystkich wad wzroku, które były wywołane nierównomiernym załamywaniem światła. Do rozpoznania takich dolegliwości wykorzystuje się urządzenie nazywane aberrometrem.

Jeśli udamy się do specjalisty, to dobierze on dla nas najlepszą możliwą terapię, która będzie uwzględniała potrzeby oraz oczekiwania sformułowane przez danego pacjenta.

Lasek / PRK

PRK to zabieg umożliwiający korekcję wad wzroku w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań do zrealizowania metody Lasek. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy oczodół jest zbyt głęboki bądź gdy rogówka jest za cienka. Zabieg Lasek polega na odsunięciu nabłonka z powierzchni rogówki. Później warstwy rogówki są poddawane działaniu lasera.

Po wykonaniu takiego zabiegu należy przez kilka dni chodzić z soczewką kontaktową. Pełni ona wówczas funkcję opatrunku pooperacyjnego. Czasami przez okres dwóch-trzech dób od zastosowania metody PRK można odczuwać małe dolegliwości bólowe, łzawienie oraz nadwrażliwość na światło.

Dokładne widzenie zostaje przywrócone po upływie kilku tygodni. W przeciągu 12 miesięcy od przeprowadzenia zabiegu u niektórych pacjentów obserwuje się również wahania ostrości wzroku. 

Wybierz odpowiednią metodę usuwania wad wzroku

Pamiętaj, że każdy zabieg usuwania wad wzroku (dowiedz się więcej na stronie https://blikpol.pl/wady-wzroku-metody-usuwania) jest wykonywany z możliwie największym zaangażowaniem oraz precyzją. Lekarzowi zależy przede wszystkim na naszym zdrowiu oraz komforcie widzenia.

 

 

A R T Y K U Ł  Z E W N Ę T R Z N Y

 

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE