Kreatynina – jaką pełni rolę w organizmie?

Kreatynina – jaką pełni rolę w organizmie?

Wyniki badań biochemicznych pozwalają lekarzowi ocenić, czy nerki pracują prawidłowo. Jaka rolę pełni w organizmie?

Kreatynina, czyli pochodna kreatyny

Kreatynina jest pochodną kreatyny, czyli substancji, która stanowi nośnik energii (dostarcza ją do mięśni). Jej stężenie w osoczu krwi zależy od produkcji tego związku przez organizm i od intensywności jego wydalania. Nerki wydalają kreatyninę z moczem, jednak jej poziom bada się podczas biochemicznej analizy krwi. Na podstawie wyników lekarz może stwierdzić, czy Twoje nerki odpowiednio funkcjonują. Jeżeli występują zaburzenia w ich pracy, stężenie tego związku chemicznego automatycznie rośnie, ponieważ organizm ma problemy z jego wydalaniem. Czasem specjalista zleca też badanie, które pozwala określić, ile kreatyniny pacjent wydala z moczem w ciągu doby i obliczyć tzw. klirens kreatyniny.

Zazwyczaj poziom kreatyniny w surowicy krwi przyjmuje (względnie) stałe wartości dla konkretnego pacjenta. Jej stężenie w moczu zależy głównie od tzw. przesączania kłębuszkowego, czyli filtracyjnej funkcji nerek. Prawidłowe wartości stężenia kreatyniny w surowicy krwi to: 53–115 µmol/l (0,6–1,3 mg/dl) (1).

Interpretacja wyników badań

Jak interpretować wyniki badań kreatyniny?

  • Za niski poziom kreatyniny

    Pamiętaj, że wyniki badań biochemicznych krwi właściwie zinterpretuje tylko lekarz. Jednak jeśli stężenie związku w Twojej krwi jest zbyt niskie, może świadczyć o: schorzeniach, które wiążą się z zanikiem mięśni, nieodpowiednich (drakońskich) dietach, niedożywieniu i wyniszczeniu organizmu. Czasem za niski poziom kreatyniny wskazuje, że pacjent cierpi na miastenię (chorobę autoimmunologiczną). W niektórych przypadkach stan towarzyszy ciąży lub stanowi skutek przyjmowania wybranych leków sterydowych.

  • Za wysokie stężenie kreatyniny

    Czasem podwyższone stężenie kreatyniny świadczy, że organizm za dużo jej wytwarza, np. u pacjentów z tzw. gigantyzmem. Stan występuje też, gdy pojawiają się trudności z wydalaniem związku. Za wysoki poziom kreatyniny w surowicy krwi często oznacza nieprawidłowe czynności nerek (np. w wyniku uszkodzeń lub zakażeń), ich niewydolność, odwodnienie organizmu albo niedrożne drogi moczowe. Nieraz wskazuje na problemy, z którymi borykają się przyszłe mamy, np. podwyższone ciśnienie krwi, rzucawkę ciążową lub stan przedrzucawkowy.

Wysokie stężenie kreatyniny sygnalizuje niekiedy zatrucie związkami organicznymi/nieorganicznymi lub wynika z przyjmowania pewnych leków, w tym tetracyklin(2) i cefalosporyn(3).

Lekarz może zlecić oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, jeśli cierpisz z powodu cukrzycy czy wysokiego ciśnienia. Jeżeli Twoje wyniki wskazują na jej podwyższony poziom – nie zwlekaj z konsultacja lekarską, zwłaszcza gdy problem pojawił się po raz pierwszy i dokuczają Ci też inne symptomy, jak wymioty, biegunka, wysoka temperatura ciała.

____________
1. Medycyna Praktyczna, http://nefrologia.mp.pl/diagnostyka/show.html?id=51973, dostęp: 13.02.2016
2. Schmitt M., Schneider S., Novel Insight into the Protonation–Deprotonation Equilibria of Tetracycline, Sancycline and 10-Propoxy-Sancycline in Aqueous Solution. I. Analysis of the pH-Dependent UV/vis Absorption Spectra by the SVD Technique, Zeitschrift für Physikalische Chemie, 220 (4), 2006, s. 441-475
3. Dzierżanowska D., Antybiotyki w praktyce ambulatoryjnej, a-medica press, Bielsko-Biała 2004, s. 273

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE