Impregnaty do drewna i ich właściwości

Impregnaty do drewna i ich właściwości

Lakier, olej, lakierobejca to pospolite i ogólnie dostępne środki do impregnacji drewna, ale należy pamiętać o tym, że każdy z nich ma trochę inne zastosowania. Warto poczytać etykiety, mieć rozeznanie co do gatunku drewna, które chcemy zaimpregnować oraz dobierać środki w zależności od tego, jak intensywnie będą użytkowane elementy drewniane, które chcemy impregnować. Każdy impregnat do drewna zastosowany w niewłaściwym miejscu da nam efekty przeciwne do tych, jakie chcemy uzyskać.

Lakiery

Lakiery tworzą twardą powłokę, która doskonale sprawdzi się w przypadku impregnacji parkietów. W przypadku odpowiednio przygotowanych nowo położonych parkietów można od razu przystąpić do lakierowania. W przypadku parkietów użytkowanych i podniszczonych należy najpierw usunąć usterki i ubytki parkietu, odpowiednio go przygotować, a dopiero potem zabierać się do lakierowania.

Oleje

Oleje doskonale i głęboko wnikają w poddane impregnacji drewno i najbardziej sprawdzają się przy impregnacji zarówno tarasów, jak i parkietów i drewnianych podłóg użytkowanych w miękkim obuwiu. Należy je stosować po uprzednim odtłuszczeniu, umyciu i wysuszeniu drewna.

Lakierobejce

Lakierobejce najlepiej sprawdzają się przy impregnacji, odświeżaniu i renowacji zniszczonej powłoki na różnych elementach drewnianych. Jeżeli stara powłoka jest mocno uszkodzona, w pierwszej kolejności należy ja usunąć lub, jeżeli to możliwe, wyrównać, a dopiero potem przystąpić do lakierowania. Dobre impregnaty do drewna możesz np. znaleźć tutaj.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniemy w ogóle wykonywać jakiekolwiek prace impregnacyjne na materiale drewnianym, który już kiedyś w przeszłości został poddany zabiegom impregnacyjnym, należy na kawałku impregnowanego materiału wykonać w niewidocznym miejscu próbę, by przekonać się, czy stosowany przez nas obecnie impregnat do drewna nie wchodzi w niepożądaną reakcję z materiałem impregnacyjnym zastosowanym wcześniej. Nieprzestrzeganie tej zasady może czasami doprowadzić do naprawdę zaskakujących efektów w czasie impregnacji.

Główna zasada jest w tym wypadku taka sama, jak przy każdej innej tego typu pracy: do impregnacji drewna zabierajmy się z głową i z odpowiednimi narzędziami, a efekt naszej pracy na pewno będzie bardziej niż zadowalający.

A R T Y K U Ł S P O N S O R O W A N Y

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE