Założenie konta w fundacji – krok po kroku

Założenie konta w fundacji – krok po kroku

Fundacja AVALON niesie pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym, niezależnie od ich wieku czy rodzaju schorzenia i niepełnosprawności.

Czym jest subkonto w fundacji?

Subkonto jest usługą księgową polegającą na tym, że Organizacja Pożytku Publicznego w ramach ogólnego rachunku bankowego, zgodnie z wolą Darczyńcy, wyodrębnia środki finansowe na rzecz konkretnego Podopiecznego.

Subkonto umożliwia gromadzenie środków nie tylko z darowizn od osób prywatnych i firm, bez konieczności samodzielnego rozliczania i odliczania podatku od otrzymanej kwoty, ale także z 1% podatku, co jest znaczną korzyścią dla posiadacza subkonta.

Dla Darczyńców zaś subkonto jest prostą i przejrzystą metodą bezpośredniego wsparcia finansowego konkretnej osoby potrzebującej pomocy.

Jakie korzyści niesie ze sobą założenie subkonta w Fundacji Avalon?

Posiadanie subkonta umożliwia osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym gromadzenie środków, które mogą wykorzystać na pokrycie niezbędnych wydatków związanych zarówno z leczeniem, jak i życiem codziennym oraz spełnieniem marzeń. Na subkonto mogą wpływać środki pochodzące z bezpośrednich darowizn, czyli przelewów bankowych czy pocztowych, a także kwoty odpisywane w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i firm. Co więcej, Podopieczni Fundacji AVALON mogą liczyć na wpływy z portalu crowdfundingowego Helpuj.pl, a także na korzyści wynikające ze współpracy Fundacji z serwisami internetowymi Charytatywni Allegro, FaniMani czy IdeaFairPlay.

Fundacja AVALON zapewnia swoim Podopiecznym fachową obsługę subkonta. Ponadto umieszcza indywidualny profil każdego Beneficjenta z opisem i zdjęciem w zakładce „Nasi Podopieczni” na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Każdy podopieczny Fundacji AVALON może liczyć na indywidualne podejście, duże zrozumienie pracowników i ich pomoc w każdej kwestii związanej z działalnością Fundacji.

Kto może założyć subkonto w Fundacji Avalon?

Podopiecznym Fundacji AVALON może zostać każda osoba przewlekle chora lub niepełnosprawna, bez względu na rodzaj schorzenia/niepełnosprawności, a także niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy kryterium dochodowego.

W przypadku dzieci, niepełnoletniej młodzieży, a także osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania lub ubezwłasnowolnionych, formalności dopełniają rodzice lub upoważnieni opiekunowie prawni.

Założenie konta w fundacji: krok po kroku

Prawną podstawą do założenia subkonta w Fundacji AVALON jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do siedziby Fundacji (osobiście lub pocztą) Porozumienia i Regulaminu. Można je pobrać ze strony internetowej https://www.fundacjaavalon.pl/programy/subkonto.html, odebrać osobiście w biurze Fundacji, a także zwrócić się drogą mailową o ich przesłanie mailowo lub pocztą na wskazany adres.

Jeśli Beneficjent jest osobą pełnoletnią i działa w imieniu własnym, musi podpisać Porozumienie i Regulamin własnoręcznie lub odciskiem kciuka poświadczonym przez osobę trzecią. W druku Porozumienia może także wyznaczyć swojego Reprezentanta lub upoważnić dodatkowe osoby do działania w wyznaczonych zakresach w obrębie subkonta. W przypadku gdy Beneficjentem jest osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, druk podpisuje rodzic, sądowo wyznaczony opiekun prawny lub pełnomocnik. 

Komplet dokumentów potrzebnych do założenia subkonta w Fundacji Avalon

Oprócz poprawnie wypełnionych dokumentów Porozumienia i Regulaminu do założenia subkonta konieczne jest również dostarczenie skanów lub kserokopii dokumentów takich jak:

  • dokument medyczny z rozpoznaniem schorzenia (na przykład ostatni wypis ze szpitala lub zaświadczenie lekarskie, wynik badań),
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli zostało wydane),
  • decyzja sądu o ubezwłasnowolnieniu lub akt notarialny o wyznaczeniu Reprezentanta (w wymagających tego okolicznościach),
  • akt urodzenia (w przypadku innego nazwiska dziecka i rodzica).

Fundacja Avalon, w ramach gwarancji bezpieczeństwa danych osobowych, zapewnia o możliwości przekreślenia i opisania nadesłanych dokumentów treścią wskazującą, że dany dokument został udostępniony tylko i wyłącznie w celu dopełnienia formalności związanych z założeniem subkonta.

Wejdź na https://jakzalozycsubkonto.pl/ i załóż subkonto już teraz!

Finalizacja i założenie subkonta

Jeśli wszystkie dokumenty wypełnione są prawidłowo, a ich komplet został dostarczony do siedziby Fundacji, subkonto w Fundacji Avalon zostanie założone w przeciągu 3 dni od daty wpłynięcia wszystkich dokumentów.

O założeniu subkonta Fundacja powiadamia mailowo, przesyłając informacje o indywidualnym identyfikatorze Beneficjenta oraz metodach gromadzenia środków.

Zapraszamy na stronę Fundacji AVALON www.fundacjaavalon.pl, zwłaszcza do zakładki „Subkonto”, gdzie można z łatwością odszukać wszystkie informacje dotyczące projektu i współpracy z Fundacją.

ARTYKUŁ ZEWNĘTRZNY

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE