Zadbaj o spokojną emeryturę w UK

Zadbaj o spokojną emeryturę w UK

Prawo do brytyjskiej emerytury nabywają osoby, które osiągnęły odpowiedni wiek i posiadają wystarczający staż pracy. Podobnie jak w Polsce, z powodu zmieniającej się struktury społeczeństwa zmianom ulega również system emerytalny. Obecnie funkcjonujące rozwiązania mają na celu zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podniesienie go do 68 lat.

Kto może pobierać brytyjską emeryturę?

Każdy, kto opłacał składki National Insurance przez co najmniej 10 lat (nie muszą to być lata następujące kolejno po sobie), jest uprawniony do pobierania brytyjskiej emerytury państwowej. By móc przejść na emeryturę, wymagane jest przepracowanie 35 lat. Do stażu pracy wliczane będą również lata przepracowane w innych państwach europejskich, chociaż wysokość świadczenia obliczana będzie tylko na podstawie składek odprowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii. Jeśli pracowaliśmy wcześniej w innym kraju, warto sprawdzić, czy nie spełniamy wymogów niezbędnych do pobierania również tamtejszego świadczenia. 

Jakie są dostępne rodzaje emerytur?

Podstawową formą emerytury jest emerytura państwowa, wypłacana na podstawie składek do National Insurance. Istnieją również dodatkowe warianty odkładania pieniędzy na swoją emeryturę. Pierwszym z nich jest firmowy fundusz emerytalny, polegający na pobieraniu przez pracodawcę np. 5% z naszego wynagrodzenia, wpłacaniu ich do funduszu i dopłacaniu tej samej kwoty od siebie. Drugą opcją są emerytury prywatne. Ich atutem jest możliwość wcześniejszego rozpoczęcia pobierania składek, chociaż dokładne warunki zostaną sprecyzowane w umowie. Obie te możliwości są dobrowolne i dają prawo do skorzystania z ulg podatkowych.

Zadbaj o siebie i swoich bliskich

Warto również zadbać o ubezpieczenie w UK. W zależności od naszych potrzeb dostępne są różne warianty ubezpieczeń zdrowotnych, na życie czy od utraty dochodów. Jest to szczególnie ważne, jeśli jesteśmy jedynymi żywicielami rodziny lub zaciągamy spore zobowiązania pieniężne. W takiej sytuacji odpowiednio dobrana polisa może zapewnić nam bezpieczeństwo finansowe na wypadek nieprzewidzianych komplikacji życiowych. A w przypadku naszej śmierci dzięki polisie nasi bliscy będą w stanie pokryć koszty pogrzebu lub transportu ciała do kraju. Na koszt ubezpieczenia na życie wpływa wiele czynników, takich jak stan zdrowia oraz wiek klienta. Dla osób powyżej 50 roku życia jednym z rozwiązań dostępnych w Wielkiej Brytanii jest opcja over fifty insurance. Przy wyborze tego wariantu nie wymaga się od osoby wpłacającej składki informacji o stanie zdrowia, należy jednak pamiętać, że wypłata z takiej polisy będzie znacznie mniejsza niż w przypadku typowego life insurance.

ARTYKUŁ ZEWNĘTRZNY

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE