Gdzie montuje się wyłącznik przeciwpożarowy prądu?

Gdzie montuje się wyłącznik przeciwpożarowy prądu?

Bezpieczeństwo akcji gaśniczych i ratowniczych wspiera odpowiedni sprzęt PPOŻ – przeciwpożarowy montowany w budynkach. Wśród elementów tworzących systemy PPOŻ znajdują się wyłączniki przeciwpożarowe prądu. Gdzie należy zamontować tego typu element?

Czym jest wyłącznik przeciwpożarowy prądu?

Wchodzący w skład instalacji PPOŻ w budynkach wyłącznik przeciwpożarowy jest elementem przeznaczonym do wyłączania prądu. Wyłącznik PPOŻ prądu pozwala wtedy na uniknięcie ryzyka niebezpiecznego, a nawet śmiertelnego porażenia prądem osoby, które prowadzą akcje gaśnicze i ratownicze. Tego typu element po wyłączeniu odcina dopływ prądu do budynku, jednak nie blokuje on jego przepływu do sprzętu niezbędnego do gaszenia pożarów, oświetlenia awaryjnego, aby można było bezpiecznie opuścić budynek i przeprowadzić w nim akcję.

Wyłącznik przeciwpożarowy – przepisy

W przypadku sprzętu PPOŻ, w tym wyłączników przeciwpożarowych zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu znajdują się dokładne informacje o tym, gdzie i kiedy należy zamontować wyłącznik przeciwpożarowy zgodnie z przepisami.

Gdzie montuje się wyłącznik przeciwpożarowy?

Przepisy wymagają, aby wyłącznik przeciwpożarowy został zamontowany w miejscach jak:

  • budynki, które mają kubaturę powyżej 1000 m3
  • budynki, które zawierają strefy zagrożone wybuchem

Wobec tego wyłączniki muszą być umieszczane w miejscach jak zakłady pracy, galerie handlowe, obiekty sportowe, biurowce. Z montażu zwolnieni są właściciele, zarządcy oraz użytkownicy jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wyłącznik mus być umieszczony w miejscu, w którym będzie on łatwo dostępny dla służb, na przykład przy wejściu do budynku. Musi być on również odpowiednio oznakowany.

Przegląd wyłączników przeciwpożarowych prądu

Aby instalacja PPOŻ w budynku mogła zapewnić optymalną efektywność pracy w sytuacjach zagrożenia, należy poddawać ją systematycznym przeglądom. Dotyczy to także elementów jak wyłącznik przeciwpożarowy. Przegląd wyłączników powinien być prowadzony przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonania przeglądu przeciwpożarowych wyłączników prądu. Po wykonaniu przeglądu przygotowuje się jego protokół. W sprzedaży znajduje się obecnie wiele typów przeciwpożarowych wyłączników prądu. Dobór właściwego modelu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania maksymalnej ochrony przeciwpożarowej w budynku. W dobraniu odpowiednich elementów pomagają specjalistyczne firmy w branży PPOŻ.

ARTYKUŁ ZEWNĘTRZNY

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE