Wsparcie na porodówce – z kim rodzić?

Wsparcie na porodówce – z kim rodzić?

Poród może, a wręcz powinien być jedną z najpiękniejszych chwil w życiu kobiety. Nawet największy ból da się przetrwać, jeśli rodząca ma zapewnione odpowiednie warunki – w tym poczucie bezpieczeństwa, opiekę i wsparcie najbliższych. W obecnych czasach standardem na porodówkach jest poród rodzinny, odbywający się zwykle w towarzystwie ojca dziecka. Jeśli poród przebiega bez komplikacji, mężczyzna jest z rodzącą przez cały czas jego trwania. Wówczas ma za zadanie ją uspokajać, pomagać jej w oddychaniu i w miarę możliwości kontrolować rozwój sytuacji.

Zestresowany mąż to nic dobrego

Rola ojca dziecka podczas porodu nie polega na wchodzeniu w kompetencje personelu szpitala. Powinien on jednak czuwać nad przebiegiem akcji porodowej i być stale informowany o działaniach podejmowanych względem rodzącej. Ból powodowany skurczami, stres, adrenalina i zmęczenie mogą sprawić, że kobieta będzie zbyt wyczerpana, by zachować pełną jasność umysłu. Wtedy mąż występuje w roli rzecznika. To osoba, która przeczyta przygotowany do podpisania papier (np. dot. zgody na podanie oksytocyny, wykonanie vacum itd.), zorganizuje szklankę wody czy wypyta o celowość podejmowanych przez personel działań. Co za tym idzie, musi być opanowany i wyposażony w odpowiednią wiedzę (przygotowanie do porodu odbywa się w szkole rodzenia). Jeśli sam jest zestresowany, ma złe nastawienie i nie wie, czego może się spodziewać, być może na okoliczność porodu warto wynająć doulę lub stworzyć kontrakt z położoną.

Opieka profesjonalistki

Po rozpoczęciu akcji porodowej i przyjeździe do szpitala z pewnością natrafimy na położną. Jest ona przy porodzie niezbędna. Od nas jednak zależy czy spotkamy się z przypadkową osobą czy też świadomie wybierzemy położną do porodu. W tym drugim przypadku, kontakt z położną następuje znacznie wcześniej – para i położona mogą wypracować wzajemne zaufanie, a położna po zakontraktowaniu (formalnym lub nie) czuwa nad rodzącą od pierwszego skurczu aż do końca porodu. Podobnie działa doula, czyli ktoś w rodzaju przyjaciółki do porodu. Doule to profesjonalistki o kierunkowym wykształceniu, których zadaniem jest opieka nad rodzącą przez cały okres akcji porodowej.

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE