Ulga na dziecko w 2018 r. za 2017 r.

Ulga na dziecko w 2018 r. za 2017 r.

W 2018 r. za rok 2017 można będzie nie tylko odliczyć ulgę od kwoty podatku, ale także uzyskać zwrot w gotówce lub bezpośrednio na konto bankowe ulgi, która nie została wykorzystana przez podatnika. Jej wysokość należy wykazać w deklaracji PIT za 2017 r., wpisując we właściwych polach formularzy PIT-36 oraz PIT-37.

Ile wynosi ulga na dziecko w 2018 r. za 2017 r.?

Ulga na dziecko za 2017 r. zależy od liczby dzieci:

 • Jedno dziecko – 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł w skali roku, pod warunkiem, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie jest wyższy niż 112 tys. zł rocznie lub 56 tys. zł – w przypadku osoby, która nie jest w związku małżeńskim.
 • Dwoje dzieci – ulga na pierwsze dziecko plus ulga na drugie dziecko w wysokości 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł w skali roku.
 • Troje dzieci – suma ulgi na pierwsze i drugie dziecko plus 166,67 zł miesięcznie (czyli do 2000,04 zł w skali roku) za trzecie dziecko.
 • Czworo i więcej dzieci – suma ulgi na troje dzieci plus 225,00 zł miesięcznie (czyli do 2700 zł rocznie) na czwarte i każde następne dziecko.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że ulga na dziecko w 2018 r. na drugie i kolejne dziecko należy sie już wtedy, gdy osoba, której ulga przysługuje, przynajmniej przez jeden dzień w roku sprawowała opiekę prawną nad więcej niż jednym dzieckiem lub gdy drugie i kolejne dziecko przyszło na świat 31 grudnia danego roku rozliczeniowego. W takiej sytuacji ulga na dziecko 2018 za 2017 nie jest już objęta limitem osiągniętego przychodu rocznego.

ulga-na-dziecko-2017-2018.jpg

Warunki prawa do ulgi na dziecko

Ulga na dziecko w 2018 r.:

 • Przysługuje osobom, które sprawowały opiekę lub pełniły władzę rodzicielską nad dziećmi małoletnimi.
 • Dotyczy dzieci, które otrzymały dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na ich wiek.
 • Dotyczy dzieci do 25 roku życia, które kontynuują naukę, zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym.
 • Przysługuje za pełne miesiące. W sytuacji, gdy opieka była sprawowana nad dzieckiem przez niepełny miesiąc, wówczas miesięczny limit ulgi dzielony jest na 30 dni i mnożony przez ilość dni, podczas których sprawowana była opieka nad dzieckiem.
 • Dzieli się na dwie strony, proporcjonalnie do liczby dni sprawowanej nad dzieckiem opieki, jeżeli podczas roku rozliczeniowego zmienił się podmiot sprawujący opiekę na dzieckiem.
 • Przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Mogą ją oni dzielić w wygodny dla siebie sposób. Ograniczeniem jest jedynie przychód, którego limit jest ustalony w przypadku posiadania jednego dziecka.
 • Przysługuje jedynie podatnikowi, który samodzielnie rozlicza PIT. Jeżeli za podatnika PIT rozlicza płatnik, wówczas ulga na dziecko się mu nie należy.

Rozliczenie PIT przez internet a ulga na dziecko w 2018 r. za 2017 r.

Osoby, które składają PIT przez internet, także mogą odliczyć ulgę na dziecko. Program do PIT Pro 2017/2018, który można pobrać za darmo ze strony www.podatnik.info/program_do_pit, pozwala kompletnie uzupełnić druk PIT. Dotyczy to także kwestii ulgi przysługującej na dzieci. 

ARTYKUŁ ZEWNĘTRZNY

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE