Szkodliwy amalgamat i nowe wytyczne dla gabinetów stomatologicznych

Szkodliwy amalgamat i nowe wytyczne dla gabinetów stomatologicznych

Niekontrolowana emisja tej rtęci przez gabinety dentystyczne może mieć opłakane skutki. Szczególnie zagrożone są wody, gdyż zdecydowana większość usuwanego amalgamatu trafia do środowiska przez kanalizację. Jak postępować z amalgamatem i do czego służy separator amalgamatu? Odpowiadamy!

Postępowanie z odpadem z separatora amalgamatu

Dyskusja o szkodliwości wypełnień z zawartością rtęci trwa w najlepsze. Fakty są szokujące – polskie gabinety dentystyczne generują rocznie 4 tony rtęci. To olbrzymia ilość toksycznego zanieczyszczenia trafiająca do wód. Separatory amalgamatu od Ekotu.pl, czyli urządzenia odpowiedzialne za wychwytywanie resztek ubytków przed odpływem do kolektora zbiorczego, są istotnym elementem wyposażenia placówek dentystycznych.

Usuniętego amalgamatu nie można ot tak wyrzucić do śmieci lub wylać do kanalizacji – jest to szkodliwe dla środowiska i niezgodne z prawem oraz normami unijnymi. Jest to wyjątkowy rodzaj odpadu, dlatego utylizowany amalgamat nie powinien znaleźć się również w pomarańczowej torbie, przeznaczonej na odpady medyczne. Filtr z wychwyconym amalgamatem powinien zostać wyjęty w odpowiednim czasie z separatora amalgamatu, przechowany oraz przekazany w bezpieczny sposób firmie, która zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.

Filtr z separatora amalgamatu powinniśmy przechowywać w specjalistycznych, odpowiednio oznaczonych pojemnikach. Ważne, by były szczelne oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich – ewentualny wyciek amalgamatu może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia ludzi. Należy pamiętać, by odpowiednio opisywać pojemniki z amalgamatem.

Więcej na: www.Ekotu.pl

Separator amalgamatu – obowiązkowe wyposażenie gabinetów dentystycznych w 2019 r.

Od 2019 r. usuwanie amalgamatu jest regulowane prawem unijnym. Jeśli gabinet stomatologiczny zdecyduje się nie rezygnować z wypełnień zawierających rtęć (aktualnie zawartość tego metalu to aż 50% całościowego składu), musi w swojej placówce zamontować separator amalgamatu. Jest to urządzenie, które wychwytuje resztki amalgamatu przed tym, nim ścieki bytowe z gabinetu dostaną się do kolektora głównego i do oczyszczalni ścieków.

Separator amalgamatu jest urządzeniem bezobsługowym i w pełni zautomatyzowanym. Ze względu na swoje słuszne gabaryty oraz pewien stopień hałasu, jaki generuje, zazwyczaj przechowywany jest w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu gospodarczym. Cena separatora amalgamatu to około 6-10 tysięcy złotych. Urządzenie musi spełniać zapisy normy ISO 11143. Raz w roku wymagane jest serwisowanie, a raz na około 3 miesiące wymienia się filtr. Ważne, by przy wymianie zadbać o odpowiednią utylizację amalgamatu, a wcześniej o prawidłowe jego przechowywanie.

 

 

A R T Y K U Ł  Z E W N Ę T R Z N Y

 

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE