Segregowanie śmieci w domu

Segregowanie śmieci w domu

Podstawowym argumentem za segregacją śmieci jest nasza wygoda i lepsze samopoczucie. Chyba każdy lubi, gdy z okna jadącego samochodu widzi pola i lasy, a nie przepełnione wysypiska śmieci, a przez otwartą szybę wlatuje świeże powietrze. W ciągu roku każdy z nas wyrzuca przeciętnie 56 opakowań szklanych, które w 100% nadają się do ponownego wykorzystania. To ogromna ilość – jeżeli każdy Polak wyrzuciłby w ciągu roku tylko jedną butelkę, to na wysypiska trafiłoby 10 tysięcy ton szkła. Teraz trafia ich tam 560 tysięcy ton. Nie możemy pozwolić sobie na takie marnowanie przestrzeni.

Dbajmy o drzewa i przyrodę

Warto pamiętać również o tym, że tlen, którym oddychamy, produkowany jest właśnie przez drzewa. Aby wyprodukować tonę papieru, trzeba ściąć ich aż 17! Ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 centymetrów pozwala uratować sześciometrową sosnę. Z prostych obliczeń wynika, że aby zaspokoić potrzeby dorosłego człowieka potrzeba dwóch drzew o średniej wielkości. Dużo, prawda? Jeżeli na Ziemi zabraknie drzew, to niebawem zabraknie również nas.

Dzięki temu, że w produkcji papieru wykorzystamy jedną tonę makulatury zaoszczędzimy 17 drzew, 25% energii, 26 000 litrów wody, a do atmosfery wydobędzie się 75% mniej zanieczyszczeń. Małym kosztem możemy zrobić bardzo dużo!

Jak segregować śmieci w domu?

Po pierwsze, wygospodaruj miejsce na pojemniki na plastik i aluminium, na papier, na szkło i na odpady niesegregowalne. Dzięki temu ułatwisz sobie zadanie związane z ich wyrzuceniem. Plastikowe opakowania zawsze zgniataj, szkła nigdy nie tłucz oraz pamiętaj o odrywaniu papierowych etykiet z opakowań zanim wylądują w koszu. Nie tylko ze względu na ekologię, ale także na fakt, że resztki pokarmów w śmieciach najnormalniej w świecie lubią się szybko psuć, płucz opakowania przed ich wyrzuceniem.

Gdzie wyrzucać śmieci?

Wraz z przyjęciem „Ustawy Śmieciowej” każda gmina samodzielnie wprowadziła przepisy uszczegóławiające. Dokładne informacje na temat kolorów worków i pojemników znaleźć można na oficjalnych stronach internetowych, a informacje, co gdzie wrzucać na samych kontenerach. Istnieją jednak pewne stałe zasady, które w zdecydowanej większości przypadków są niezmienne.

1. Niebieski pojemnik – papier. Trafiają tam gazety, pudełka, tektura czy też książki w miękkich okładkach (chociaż te ostatnie zamiast do kontenera lepiej oddać do biblioteki). Należy przed wyrzuceniem upewnić się, że usunęliśmy wszystkie elementy, które nie powinny się tam znaleźć: folie, zszywki, itd.

2. Żółty pojemnik – plastik. Tutaj wrzucamy plastikowe butelki po napojach, reklamówki, umyte kubki po produktach mlecznych i pojemniki z tworzywa sztucznego. Pamiętajmy, aby wyrzucane plastiki były w pełni opróżnione i w miarę możliwości zgniecione.

3. Zielony pojemnik – szkło. Pojemniki na szkło często dzielą się jeszcze na dwie kategorie: kolorowe i bezbarwne. Należy do nich wrzucać szklane butelki po napojach i kosmetykach oraz słoiki. Nie należy tam utylizować żarówek, luster czy też szkieł okularowych.

4. Inne – niektóre rzeczy, takie jak zużyty sprzęt elektroniczny, baterie i akumulatory lub przeterminowane leki nie nadają się do żadnej z wyżej wymienionych kategorii. Należy oddawać je do ściśle określonych punktów, które zajmują się ich utylizacją. W przypadku nieprzestrzegania tego przepisu grozi nam grzywna.

Jak widać, segregacja śmieci nie jest taka groźna, jak ją niektórzy malują. Wystarczy tylko odrobina naszego wysiłku, aby świat wokół nas stał się lepszy, a środowisko bardziej przyjazne dla człowieka. Za nasz wysiłek z pewnością podziękują nam dzieci i wnuki: to w końcu je ratujemy przed życiem na globalnym wysypisku śmieci.

Więcej informacji na temat segregowania śmieci można znaleźć w materiale na stronie: www.czasnafinanse.pl

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE