Co zrobić, kiedy osoba chora na schizofrenię nie chce przyjmować leków?

Co zrobić, kiedy osoba chora na schizofrenię nie chce przyjmować leków?

W wielu wypadkach terapia schizofrenii musi być kontynuowana do końca życia. Jaki jest tego cel?

Cele w terapii schizofrenii

Obecnie cele terapeutyczne są diametralnie różne od tych sprzed kilkudziesięciu lat – w dzisiejszych czasach dąży się do osiągnięcia takiego stanu funkcjonalnego pacjenta, w którym może on realizować swoje role społeczne: w pracy, w rodzinie, szkole czy rozwijać zainteresowania.

Leki przeciwpsychotyczne – podstawa terapii

Leczenie schizofrenii to przede wszystkim farmakoterapia oparta o zastosowanie leków przeciwpsychotycznych. Jest to podstawowa i zarazem najskuteczniejsza metoda terapeutyczna tej choroby, wymaga jednak sporego zaangażowania i współpracy ze strony zarówno chorego, jak i jego najbliższych. Regularne przyjmowanie stosownych leków jest warunkiem koniecznym dla powodzenia terapii.

Trudności w leczeniu schizofrenii – problem „policji lekowej”

Regularne przyjmowanie leków, zgodnie z zaleceniem lekarza wydaje się być prostym rozwiązaniem mającym służyć opanowaniu uciążliwych objawów choroby, w praktyce jednak nastręcza wielu problemów. Często osiągniecie satysfakcjonującej współpracy na linii lekarz – pacjent jest trudne, a wręcz niemożliwe. W głównej mierze wynika to ze specyfiki symptomów schizofrenii (brak świadomości choroby i krytycyzmu, wycofanie się, izolacja). Nieocenioną rolę odgrywają tutaj najbliżsi chorego, którzy dbają o sumienną realizację wszelkich zaleceń terapeutycznych i codziennie monitorują, czy aby na pewno pacjent przyjął należną dawkę leków.

Bez wątpienia postawa opiekunów zasługuje na uznanie i podkreślenie ogromu pracy i trudu, który każdego dnia wkładają oni w walkę o zdrowie swoich bliskich. Paradoksalnie jednak bywa, że nadmierne skupienie na tzw. „policji lekowej” (stwierdzenie określające ciągłą kontrolę pacjenta w kwestii przyjmowania leków), niesie za sobą negatywne skutki w postaci zaburzenia relacji rodzinnych, czy postępującego wypalenia opiekunów.

LAI – nowoczesna i skuteczna forma terapii przeciwpsychotycznej

Rozwiązaniem powyższych problemów może być zastosowanie długodziałających leków przeciwpsychotycznych. Długodziałające leki przeciwpsychotyczne, zwane w skrócie LAI to leki podawane w formie iniekcji co 2-4 tygodnie przez personel medyczny. Taka forma terapii eliminuje konieczność codziennego przyjmowania leków doustnych, co bez wątpienia redukuje niepokój opiekunów, żyjących w obawie o nawrót objawów psychotycznych w przypadku ominięcia koniecznej dawki. Jak pokazują badania ankietowe – przyjmowanie leków i potrzeba ciągłego motywowania do niego chorego, w odbiorze opiekunów jest najbardziej uciążliwym aspektem całego procesu leczniczego. Stąd płynie wniosek, że zastosowanie LAI może znacząco poprawić jakość życia nie tylko chorego, ale i osób mu najbliższych. Warto nadmienić, że LAI wydłużają czas trwania remisji i istotnie zmniejszają ryzyko nawrotu oraz umożliwiają ponad 60- procentową redukcję ryzyka hospitalizacji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat LAI oraz nowoczesnych metod leczenia schizofrenii, wejdź na stronę: http://zdrowiepsychiczne.pl/nowoczesne-formy-leczenia, gdzie znajdziesz wiele przydatnych informacji.

ARTYKUŁ ZEWNĘTRZNY

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE