OC na co dzień, czyli wszystko o OC w życiu prywatnym

OC na co dzień, czyli wszystko o OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przeważnie kojarzy nam się z obowiązkowym ubezpieczaniem samochodu. Chroni ono kierowców przed skutkami szkód, jakie mogą wyrządzić innym użytkownikom dróg. Nie wszyscy jednak wiedzą, że podobne polisy, lecz o charakterze dobrowolnym, występują także w życiu prywatnym. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni nas przed skutkami szkód, jakie możemy wyrządzić innym podczas codziennych czynności i obowiązków życia prywatnego. Jeżeli nie znasz tego typu ubezpieczenia OC lub chciałbyś sobie przypomnieć najważniejsze informacje, zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią naszego poradnika.

OC w życiu prywatnym – co to jest i jak to działa?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym zostało stworzone dla osób fizycznych, by chronić je przed skutkami rozmaitych szkód wywołanych u innych osób lub też na ich mieniu. By łatwiej przedstawić sposób działania takich polis, odwołamy się do najczęstszych przykładów i sytuacji, kiedy możemy wyrządzić szkodę innej osobie.

Najpopularniejszym przykładem takiej szkody jest np. zalanie sąsiada z dołu w przypadku, gdy mieszkamy w bloku. Sytuacja taka może mieć miejsce w wyniku użytkowania przez nas nieruchomości, a więc wykonywania czynności życia prywatnego. Zalane mieszkanie sąsiada będzie z pewnością wymagało remontu lub choćby niewielkich napraw, a za to ktoś musi przecież zapłacić. I tutaj z pomocą przychodzi ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – pieniądze za zniszczone mienie sąsiada nie zostaną wydane z naszej kieszeni, za takie szkody zapłaci nasz ubezpieczyciel u którego wykupiliśmy taka ochronę.

Również w innych sytuacjach, jakie możemy zaliczyć do wykonywania czynności życia prywatnego, mogą wydarzyć się różne wypadki spowodowane z naszej winy. Mając rodzinę, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nasze dzieci często mogą, mimo naszej opieki, zrobić coś, za co będziemy musieli słono zapłacić, np. zarysować rowerem samochód sąsiada, uszkodzić coś w sklepie – tutaj również z pomocą przyjdzie nasze ubezpieczenie OC. Zagrożeniem dla innych mogą być również nasze zwierzęta domowe, które czasem potrafią wyrządzić znaczne szkody na zdrowiu lub mieniu innych osób. Wachlarz sytuacji, w których występuję ryzyko, że w codziennym życiu możemy komuś wyrządzić szkodę, jest bardzo szeroki, ale w przypadku posiadania ubezpieczenia OC mamy pewność, że ewentualne szkody zostaną pokryte przez naszego ubezpieczyciela, a nie z naszej kieszeni.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym najczęściej występują przy okazji posiadania lub użytkowania nieruchomości jako jeden z elementów polisy mieszkaniowej, która obejmuje osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Jednak to nie wszystko, ochronę OC można także wykupić jako samodzielną polisę ubezpieczeniową lub jako czasowe ubezpieczenie turystyczne – to już zależy wyłącznie od nas i naszego ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że szkody wyrządzone osobie trzeciej mogą zostać wyceniona na kilkaset złotych, ale mogą to być nawet dożywotnie świadczenia takie jak renta czy zadośćuczynienia.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może chronić nas na terytorium miejsca ubezpieczania, na terytorium Polski lub też na terytorium innych krajów – tu również szczegóły zależą od konkretnej polisy i ubezpieczyciela. Okres trwania takiego ubezpieczenia również bywa zróżnicowany – może to być okres trwania polisy mieszkaniowej (najczęściej 12 miesięcy) lub ubezpieczenie krótkoterminowe. Okres trwania takiej polisy zależy od oferty ubezpieczyciela. Najbardziej typowe umowy krótkoterminowe to turystyczne formy ubezpieczania OC w życiu prywatnym, kiedy to wykupujemy polisę na konkretny okres trwania danego wyjazdu.

Zastanawiasz się na zakupem ubezpieczenia mieszkania? Rozważ również zakup ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Więcej na temat OC przeczytasz na stronie Liberty Direct..

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE