Objawy choroby Alzheimera

Objawy choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to choroba układu nerwowego, która prowadzi do utraty pamięci, otępienia oraz ograniczenia – a w końcu i zaniku – sprawności psychicznej i fizycznej. Choroba rozwija się etapami: zaczyna się od sporadycznych problemów z pamięcią, a kończy nieumiejętnością kontrolowania swoich ruchów czy procesów myślowych, co skutkuje niemożnością wykonywania codziennych czynności i prowadzenia interakcji z otoczeniem. Jest to choroba śmiertelna, a długość życia od momentu diagnozy różni się w zależności od wieku – może wynosić od trzech do nawet kilkunastu lat w przypadku osób młodszych.

Alzheimer – chrakterystyka

Choroba Alzheimera to najpopularniejszy rodzaj demencji. U starszych osób jej początkowe fazy są często lekceważone lub traktowane jako typową przypadłość wiążącą się z wiekiem. Jednak utrata pamięci czy problemy z przyswajaniem podstawowych informacji nigdy nie są czymś naturalnym i zawsze powinny być traktowane jako sygnał do konsultacji medycznej. Choć nie zawsze muszą oznaczać demencję (mogą być np. objawami niedoboru witamin czy skutkiem ubocznym przyjmowania leku), w żadnym wypadku nie należy ich lekceważyć.

Choroba najczęściej atakuje osoby po 65. roku życia, jednak jej przypadki odnotowuje się nawet u trzydziestolatków. Szacuje się, że obecnie w Polsce na Alzheimera choruje ok. 200 tys. osób.

Alzheimer jest chorobą nieuleczalną, nie oznacza to jednak, że wcześniejsza diagnoza nie ma żadnego znaczenia. Choroba wykryta w odpowiednim czasie pozwala wypróbować różne formy leczenia (co może przełożyć się na polepszeniu komfortu życia w późniejszych etapach i wydłużenie sprawności psychofizycznej), zwiększa szansę wzięcia udziału w eksperymentach klinicznych, daje więcej czasu na odpowiednie przygotowanie się na przyszłość (podjęcie decyzji odnośnie spraw finansowych czy opieki medycznej), a w końcu pozwala choć częściowo oswoić się z diagnozą, nie tylko przez osobę chorą, ale i jej bliskich. Poznaj najczęstsze objawy choroby Alzheimera.

Problemy z pamięcią utrudniające codzienne funkcjonowanie

Jest to najpowszechniejszy symptom Alzheimera, który często lekceważy się na rzecz roztrzepania, przemęczenia czy – u osób starszych – wieku. Zaniepokoić powinny nas problemy z zapamiętywaniem niedawno poznanych informacji, zapominanie o ważnych datach i wydarzeniach czy zadawanie tych samych pytań, pomimo otrzymania już na nie odpowiedzi.

Nieradzenie sobie z planowaniem i rozwiązywaniem problemów

Niektórzy mogą doświadczać problemów z koncentracją, trudności z planowaniem swoich obowiązków, podążaniem za określonym porządkiem (np. przepisami kulinarnymi) czy pilnowaniem swoich wydatków, a podejmowanie decyzji zajmuje im znacznie więcej czasu, niż normalnie.

Problemy z wykonywaniem codziennych czynności

Kolejnym objawem Alzheimera mogą być kłopoty z radzeniem sobie z codziennymi czynnościami, takimi jak dotarcie do dobrze znanego miejsca czy posługiwanie się sprzętem domowym.

Dezorientacja co do czasu i miejsca

Chorzy na Alzheimera, zwłaszcza w bardziej zaawansowanych stadiach, mają problemy z orientacją w czasie: mylą daty, a nawet pory roku i mają zakłócony odbiór upływu czasu. Niekiedy też zapominają, gdzie są lub jak się w danym miejscu znaleźli.

Zakłócona zdolność widzenia i postrzegania

Niekiedy objawem choroby Alzheimera mogą być także problemy ze wzrokiem, obejmujące czytanie, określanie odległości i rozróżnianie kolorów.

Problemy z doborem słów

Każdemu z nas zdarza się zapomnieć tego właściwego słowa, jeśli jednak częstym problemom z dobieraniem wyrazów towarzyszy nazywanie przedmiotów nieodpowiednimi określeniami, nieumiejętność włączenia się do rozmowy czy powtarzanie tego, co już się powiedziało, jest to sygnał do tego, by skonsultować się z lekarzem.

Gubienie przedmiotów

Jedną z bardziej uciążliwych skłonności osób chorych na Alzheimera jest pozostawianie przedmiotów w nietypowych miejscach (np. chowanie kluczy w lodówce). Towarzyszące temu problemy z pamięcią mogą prowadzić do oskarżania przez chorego innych o celowe ukrywanie przedmiotów, a nawet o ich kradzież.

Niewłaściwa ocena

Chorzy niejednokrotnie mają problemy z określeniem faktycznego stanu rzeczy, co skutkuje podejmowaniem złych decyzji (np. dotyczących własnego budżetu), a także pomijaniem istotnych czynności, takich jak dbanie o swoją higienę czy porządek w domu.

Wycofanie z życia społecznego

Osoby cierpiące na Alzheimera mogą zacząć oddalać się od swoich znajomych, unikać sytuacji angażujących większą liczbę ludzi, zaniedbywać swoje hobby, a nawet obowiązki służbowe.

Zmiany nastroju i osobowości

Konsekwencją licznych problemów z codziennymi czynnościami są zmiany nastroju chorych. Osoby cierpiące na Alzheimera mogą częściej niż zwykle być przybite, podejrzliwe, rozdrażnione, zagubione, niespokojne, a nawet przestraszone – na pozór bez żadnego wyraźnego powodu.

Podsumowanie

Rozpoznanie u siebie lub bliskich chociaż jednego z tych objawów powinno być sygnałem do konsultacji z lekarzem. Nawet, jeśli diagnozą nie będzie Alzheimer (a prawdopodobieństwo tego jest, na szczęście, bardzo duże), specjalista pomoże nam rozwiązać problem tak, by już nie powrócił.

Objawy choroby opisane na podstawie informacji zawartych na stronie Alzheimer’s Association.

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE