Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy? Sprawdź!

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy? Sprawdź!

Za skierowanie na wizytę u lekarza medycyny pracy odpowiada pracodawca – to on opłaca również wykonanie wszystkich koniecznych badań. Pracownik może otrzymać skierowanie na jedne z trzech rodzajów badań medycyny pracy: badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Osoby rozpoczynające pracę u danego pracodawcy lub zmieniające stanowisko czy zakres wykonywanej pracy kierowane są na badania wstępne.

Wizyta u lekarza medycyny pracy

Osobom, którym kończy się ważność zaświadczeń wydanych w związku z przeprowadzonymi wcześniej badaniami, wydaje się skierowanie na badania okresowe. Badania kontrolne przeprowadzane są zaś u osób, które przebywały dłużej niż miesiąc (30 dni) na zwolnieniu lekarskim.

Wizyta u lekarza medycyny pracy rozpoczyna się od kompleksowego wywiadu, w którego trakcie specjalista wstępnie ocenia nasz stan zdrowia. W jego trakcie usłyszeć możemy między innymi pytania o nasz wzrost i wagę, ewentualne nałogi, choroby przewlekłe, przyjmowane przez nas leki, przebyte operacje czy urazy, występujące w rodzinie choroby.

Kobietom zadaje się kontrolne pytania dotyczące ciąży i cyklu menstruacyjnego. Następnie przeprowadzane są badania, którymi zajmują się lekarze ogólni (w przypadku badań podstawowych) oraz lekarze o danej specjalizacji (na przykład okuliści, laryngolodzy, neurolodzy). Jeśli posiadamy orzeczenie o niepełnosprawności, koniecznie musimy mieć je przy sobie podczas wizyty u lekarza medycyny pracy.

Badania medycyny pracy

To, jakie badania zostaną wykonane podczas wizyty u lekarza medycyny pracy, zależne jest w głównej mierze od naszego stanowiska pracy. Do podstawowych badań, jakie mogą zostać wykonane w trakcie wizyty, należy osłuchanie klatki piersiowej, pomiar ciśnienia krwi czy badania palpacyjne (dotykowe), na przykład brzucha czy tarczycy. Często wykonuje się także morfologię (podstawowe badania krwi); niekiedy przy skierowaniu na badania dostaniemy również informację, o konieczności zabrania ze sobą próbki moczu w celu przeprowadzenia stosownych badań laboratoryjnych.

Jeśli nasze stanowisko pracy wymaga od nas konkretnych sprawności lub wiąże się z różnego rodzaju zagrożeniami, lekarz medycyny pracy skieruje nas na wizytę u innych specjalistów. Pracownicy biurowi mogą spodziewać się zatem wizyty u okulisty, zaś fizyczni – badań kardiologicznych.

Osoby, których praca wiąże się z kierowaniem pojazdami lub obsługą urządzeń mechanicznych, przechodzą badania psychotechniczne i laryngologiczne. Po każdej wizycie specjalista wydaje stosowne zaświadczenie – na podstawie takich zaświadczeń oraz przeprowadzonych przez siebie badań lekarz medycyny pracy wydaje finalne orzeczenie o zdolności (lub niezdolności) do podjęcia lub kontynuowania pracy na danym stanowisku.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z https://hms-assistance24.com/

ARTYKUŁ ZEWNĘTRZNY

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE