Inteligencja emocjonalna – czy można ją wyćwiczyć?

Inteligencja emocjonalna – czy można ją wyćwiczyć?

Inteligencja emocjonalna to umiejętność rozpoznawania oraz radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi. Tyczy się to zarówno uczuć własnych, jak i innych ludzi. Każda osoba posiada indywidualne kompetencje w tej dziedzinie, co oznacza, że nie można ich odziedziczyć. Umiejętność rozpoznawania emocji nie wykształca się ostatecznie także w dzieciństwie. Ludzki umysł pozostaje w tej materii elastyczny, co oznacza, że inteligencję emocjonalną można ćwiczyć przez całe życie.

Z czego składa się inteligencja emocjonalna? Teoria Daniela Golemana

  • Psychologiczne
    Odnoszą się do relacji ze sobą. Obejmują całokształt umiejętności związanych z rozpoznawaniem własnych stanów emocjonalnych, a także umiejętnością ich wykorzystywania i radzenia sobie z nimi. Do tego typu kompetencji zalicza się: świadomość siebie, obraz samego siebie (samoocenę) oraz umiejętność panowania nad sobą (samokontrolę).
  • Społeczne
    Są to umiejętności związane z relacjami z innymi. Zalicza się do nich asertywność, a także umiejętności współodczuwania, współpracy, przewodzenia i perswazji.
  • Działania
    Określają nasz stosunek do podejmowanych w życiu wyzwań. Wśród nich wyróżnia się: natężenie motywacji, zdolności adaptacyjne i sumienność w zakresie podejmowanych działań.

Jak ćwiczyć inteligencję emocjonalną?

Aby poprawić umiejętność rozpoznawania uczuć, musisz zacząć od spojrzenia w swoje wnętrze. Spróbuj zrozumieć, co utrudnia Ci kontakt ze sobą lub z innymi. Być może masz zbyt niską samoocenę lub nieprzebaczone urazy z przeszłości, które nie pozwalają Ci zawierać nowych, zdrowych znajomości. Nie bądź dla siebie zbyt surowy. Spróbuj spojrzeć na problem z perspektywy swojego najlepszego przyjaciela. Pomocne w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej jest także nazywanie uczuć. Niektórzy psychologowie twierdzą nawet, że ta umiejętność powinna być nauczana już w szkole podstawowej. Dorośli ludzie nie wiedzą co czują, bo nigdy nie nauczono ich, co właściwie oznacza i na czym polega konkretna emocja czy stan, w którym się znajdują. Według specjalistów, nazywanie uczuć pomaga w ich rozładowywaniu. Jest także nieocenionym narzędziem w nauce rozpoznawania i rozumienia ich.

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE