Ile trzeba mieć lat, żeby wyrobić kartę debetową?

Ile trzeba mieć lat, żeby wyrobić kartę debetową?

Czy to oznacza, że o kartę debetową mogą ubiegać się wyłącznie dorośli? Odpowiadamy. Chociaż korzystanie z karty debetowej kojarzy się przede wszystkim z osobami dorosłymi, wcale nie trzeba być pełnoletnim, żeby ją otrzymać. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kartę płatniczą można wyrobić również dziecku.

Karta debetowa dla osób powyżej 13 lat

Karta debetowa przeznaczona jest wyłącznie dla osób powyżej 13 lat — wtedy bowiem dziecko osiąga zdolność do wykonywania czynności prawnych, w tym do samodzielnego podejmowania decyzji finansowych.

Aby otrzymać kartę debetową dla dziecka, można otworzyć:

  • konto osobiste dedykowane osobom poniżej 18 lat,
  • subkonto powiązane z kontem indywidualnym rodziców (lub jednego rodzica).

Młodsze dzieci, nawet 7-letnie, mogą natomiast korzystać z karty płatniczej typu pre-paid. Banki coraz częściej oferują tzw. elektroniczne portmonetki. Są to karty przedpłacone, tj. rodzice zasilają je środkami (w dowolnej kwocie) i wręczają dziecku, które może dokonywać zakupów bezgotówkowych do momentu, w którym ma pieniądze na karcie. Po jej „wyzerowaniu” rodzice mogą ponownie zasilić kartę poprzez złożenie telefonicznej dyspozycji lub przez internet.

Karta debetowa – czy warto dać ją dziecku?

Chociaż możliwość uzyskania karty debetowej dla dzieci oferuje większość banków, nie wszyscy rodzice decydują się na takie rozwiązanie. Obawiają się przede wszystkim bezmyślnego wydawania pieniędzy i utraty kontroli nad wydatkami. Można temu jednak zapobiec – aby korzystanie z karty debetowej przez dziecko było bezpieczne, warto:

  • ustalić miesięczne wpłaty na rachunek bankowy,
  • nałożyć limity na wypłaty z bankomatów – dzienne i miesięczne,
  • nałożyć limity na transakcje bezgotówkowe – dzienne i miesięczne,
  • nałożyć limity na transakcje internetowe – dzienne i miesięczne.

Karta debetowa wykorzystywana przez dzieci powyżej 13 lat, choć może budzić pewne wątpliwości, wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem. Rodzic nie musi obawiać się utraty kontroli nad wydatkami. Wręcz przeciwnie – wszystkie transakcje dokonywane kartą debetową zapisywane są w historii konta osobistego. Wystarczy więc zalogować się do systemu bankowości elektronicznej, aby zweryfikować kiedy, gdzie i na co dziecko wydało pieniądze. 

Nauka gospodarowania pieniędzmi dzięki karcie debetowej

Wręczenie dziecku karty debetowej może być dobrym wstępem do nauki rozsądnego gospodarowania pieniędzmi już od najmłodszych lat. Pomoże wyrobić nawyk oszczędzania i planowania wydatków – tak, aby pieniądze otrzymane od rodziców wystarczyły do kolejnej wypłaty kieszonkowego.

Jeżeli rodzicowi zależy  na edukacji finansowej dziecka, karta debetowa w ramach subkonta lub konta typu „junior” będzie krokiem w dobrą stronę. Warto spróbować, tym bardziej że dorosły – jako rodzic osoby niepełnoletniej – ma prawo do kontrolowania poczynań finansowych dziecka.
 

A R T Y K U Ł  Z E W N Ę T R Z N Y

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE