Dobrostan psychiczny – jak go osiągnąć?

Dobrostan psychiczny – jak go osiągnąć?

Osoby żyjące w dobrostanie psychicznym są bardziej odporne na zmieniającą się rzeczywistość i jej zagrożenia, szybciej dochodzą do siebie po chorobie, łatwiej nawiązują pozytywne relacje z ludźmi, są zdrowsze i pewniejsze siebie.
Ostatnio coraz więcej mówi się o dobrostanie psychicznym i o tym, jak zaprowadzić go w swoim życiu. Czy jest to wartość tylko i wyłącznie zależna od nas? Z czego się bierze? Dobrostan psychiczny jest czymś innym niż dobrobyt materialny i nie zależy od statusu finansowego.

Zadowolenie z siebie to podstawa dobrostanu

Dobrostan psychiczny to nic innego jak własna ocena naszego życia, w której bierzemy pod uwagę między innymi satysfakcję i zadowolenie płynące z różnych sfer aktywności. Składa się na niego akceptacja samego siebie oraz jakość relacji, jakie łączą nas z innymi. Z dobrostanem wiąże się również fakt posiadania celu lub celów w życiu, możliwość dążenia do ich osiągnięcia, a także do osobistego rozwoju.

Jednostka odczuwająca dobrostan psychiczny myśli o sobie i swoim życiu pozytywnie, ma poczucie autonomii i może wpływać na rzeczywistość, w której żyje, kreując ją i przekształcając wedle własnych potrzeb.

Dobrostan psychiczny nie bez powodu nazywany jest też osobowościowym. Stosunek do samego siebie i akceptacja swoich wad oraz świadomość zalet to fundamenty dobrostanu. Warto zdać sobie sprawę z faktu, że poczucie szczęścia i satysfakcji wynika w głównej mierze z naszych wewnętrznych uwarunkowań. Nie można więc postawić znaku równości między dobrostanem psychicznym a dobrobytem czy bogactwem, choć oczywiście bezpieczeństwo materialne ma istotny wpływ na jakość życia.

Dobrostan psychiczny nie wynika jednak z czynników zewnętrznych, takich jak pieniądze i dawane przez nie możliwości. Jest budowany raczej na niematerialnych wartościach, takich jak zdrowie, szczęście rodzinne, satysfakcjonująca praca, dążenie do rozwoju.

Co zrobić, aby osiągnąć dobrostan psychiczny?

Poczucie dobrostanu nie jest czymś niezmiennym. Wiele wydarzeń w naszym życiu może nawet niespodziewanie go zniweczyć, sprawić, że przestaniemy być zadowoleni z siebie, a to, co do tej pory przynosiło nam szczęście stanie się niedostępne.
I odwrotnie – każda osoba, która aktualnie tkwi w poczuciu niezadowolenia z siebie i swojego życia może ten stan zmienić. Jak tego dokonać, a jednocześnie jak odnaleźć się w okolicznościach, które zagrażają naszemu zdrowiu psychicznemu i szczęściu?

W poszukiwaniu dobrostanu należy skupić się na sobie. Przemyśleć swoje życiowe cele i plany na przyszłość, a także zrozumieć, co przynosi nam szczęście i zadowolenie w życiu codziennym. Niekiedy nie jest to jedynie kwestia wypisania na kartce swoich zalet i wad. Zyskanie pełnej akceptacji i poznania samego siebie wymaga pracy nad sobą, niejednokrotnie przy współudziale psychologa czy psychoterapeuty.
Podstawą dobrostanu psychicznego jest jednak ciągły rozwój jednostki, poszerzanie swoich kompetencji i rozwój umiejętności oraz talentów.

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE