Czym jest zdrada emocjonalna?

Czym jest zdrada emocjonalna?

Mówiąc o zdradzie w kontekście relacji partnerskich, mamy zwykle na myśli czyn dokonany, konkretny fakt, który kładzie się cieniem na lojalności partnera. Ale to tylko jedno, najbardziej wyraziste oblicze zdrady. Innym rodzajem niewierności jest zdrada emocjonalna.

Zdrada emocjonalna może być mniej lub bardziej zauważalna, zawsze jednak zagraża stabilności związku. Niezależnie od stopnia nasilenia stwarza ryzyko zaistnienia zdrady fizycznej, która stanowi często „ukoronowanie” niewierności emocjonalnej. Lubi ukrywać się za takimi określeniami jak „przyjaźń damsko-męska” czy „braterstwo dusz”. Lepiej jej nie lekceważyć, bo przynosi czasem katastrofalne skutki.

Jak rozpoznać zdradę emocjonalną?
Co ją odróżnia od „niewinnej” przyjaźni?

Zdrada w sferze emocji

Zdrada emocjonalna oznacza brak lojalności wobec partnera. Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy jakaś znajomość nabiera niepokojąco zażyłego charakteru i zawłaszcza po kolei to wszystko, co jest zastrzeżone dla relacji romantycznej. Nawet jeśli nie dochodzi do zdrady w sensie fizycznym, to i tak niewierność w sferze emocjonalnej silnie oddziałuje na związek.
I nawet jeśli zdradzana osoba na poziomie świadomym nie dopuszcza do siebie myśli o nielojalności partnera, to bywa, że cierpi podświadomie, doświadczając wątpliwości, dręcząc się niepokojącymi sygnałami, szukając zapomnienia w pracy, alkoholu itd.

Zdradę emocjonalną można by zdefiniować jako nieseksualne formy interakcji z kimś trzecim, polegające na okazywaniu troski, uwagi, poświęcaniu komuś czasu w sekrecie przed oficjalnym partnerem. Tego rodzaju zdrada jest bolesna szczególnie dla kobiet, które – jak się wydaje – bardziej są skłonne wybaczyć zdradę czysto fizyczną.

Niewierność w sferze emocjonalnej może trwać całymi latami, a ponieważ nie dochodzi do zbliżenia fizycznego, osoby zaangażowane w taki układ bywają przekonane o niewielkiej jego szkodliwości. Wciąż pozostają w oficjalnych związkach, nie zdradzają partnerów w sensie fizycznym – więc nie ma problemu.

Co odróżnia niewinną przyjaźń od zdrady emocjonalnej?

Jeśli przyjąć dominujące we współczesnej psychologii koncepcje miłości, trzeba by się zgodzić, że idealna miłość zawiera w sobie trzy składowe: namiętność, intymność i zaangażowanie.

Zdrada emocjonalna ujawnia się najwyraziściej przez pryzmat intymności, a więc tych wszystkich stanów, które sugerują bliskość i przywiązanie. Wyraża się we wzajemnym szacunku, dbaniu o siebie, zabieganiu o uwagę drugiej osoby, a także w pokładanym w niej zaufaniu, potrzebie jej obecności, wzajemnym zrozumieniu i poczuciu, że ta osoba stanowi ważną część naszego życia. Zdrada emocjonalna polega na dzieleniu intymności z kimś spoza oficjalnego związku.

Mimo że wskazane powyżej cechy charakteryzują również przyjaźnie, które nie muszą być zdradą, to jednak kluczowe jest tutaj utrzymywanie takiej relacji w tajemnicy przed partnerem.

Zdrada niejedno ma oblicze i jak najbardziej uzasadnione jest mówienie o niej w kontekście relacji, w których nie ma komponentu seksualnego. Niektóre osoby tkwią w mylnym przekonaniu, że są fair wobec partnera, jeśli nie doszło do zbliżenia fizycznego z kimś trzecim, nawet jeśli utrzymują w sekrecie jakąś znajomość. Ale seks to nie jedyny aspekt miłosnej więzi – warto o tym pamiętać.

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *