Czy autyzm można wyleczyć?

Czy autyzm można wyleczyć?

Media poświęcają obecnie coraz więcej uwagi zaburzeniom ze spektrum autyzmu – między innymi dlatego, że w krajach zachodnich stale rośnie liczba osób nimi dotkniętych. Na czym polegają tego rodzaju zaburzenia i czy można im w jakiś sposób przeciwdziałać?

Mimo znacznych postępów psychologii poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach autyzm wciąż pozostaje zjawiskiem zagadkowym. Jak dotąd powstały różne teorie tłumaczące powstawanie zaburzenia i jego naturę.

Z konkurujących ze sobą teorii można wyodrębnić pewne wspólne cechy, które składają się na definicję autyzmu. Takim niewątpliwym znakiem rozpoznawczym, co do którego wszyscy naukowcy są zgodni, jest upośledzona zdolność do interakcji społecznych.

Osoby dotknięte autyzmem realizują ograniczone i powtarzalne wzorce zachowań, tkwią – jak to się mówi – we własnym świecie i często reagują w sposób nietypowy na bodźce sensoryczne. Zależnie od stopnia nasilenia choroby, autyści bądź w ogóle nie potrafią nawiązać kontaktu z innymi ludźmi, bądź też natrafiają w tej sferze na poważne przeszkody.

Skąd bierze się autyzm?

Literatura naukowa wyodrębnia różne przyczyny autyzmu. Na pewno dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne oraz neurorozwojowe, które prawdopodobnie w jakiś sposób korelują z czynnikami środowiskowymi. Istotny wpływ genów na kształtowanie się zaburzeń ze spektrum autyzmu potwierdzają liczne badania. U dzieci mających autystyczne rodzeństwo daje się zaobserwować większe ryzyko wystąpienia cech autystycznych.

Czy autyzm da się wyleczyć?

W świetle powyższych faktów ewentualne leczenie byłoby – delikatnie mówiąc – problematyczne. Wieloczynnikowa etiologia o podłożu genetycznym nie pozwala formułować optymistycznych prognoz (tak samo jak w przypadkach zespołu Downa).

Nie wynaleziono jeszcze skutecznego sposobu leczenia autyzmu. Za to wypracowano efektywne metody, które przynoszą pewną poprawę w funkcjonowaniu takich osób. Niektóre farmaceutyki pozwalają np. regulować pory snu, ułatwiając codzienne życie. W terapii nakierowanej na poprawę funkcjonowania wykorzystuje się ponadto podejście behawioralne, edukacyjne, rozwojowe i poznawczo-behawioralne.

Krążące w obiegu historie o „cudownych ozdrowieniach”, do których rzekomo doprowadziło stosowanie specjalnych diet, leków, masaży czy komór hiperbarycznych, nie są wystarczającym dowodem, gdyż dotyczą głównie małych dzieci (do 2. roku życia), u których trudno jest stwierdzić jednoznacznie autyzm.

Z jakimi zaburzeniami autyzm bywa mylony?

Autyzm nie jest jedynym zaburzeniem rozwoju przejawiającym się w opisany powyżej sposób. Dlatego bywa czasem mylony z zaburzeniami innego rodzaju, które w większym stopniu są podatne na leczenie.
Opiekunowie mogą być przekonani, że wyleczyli swoje dziecko za pomocą specjalnej diety czy dowolnej innej metody, a tymczasem niewykluczone, że układ nerwowy osiągnął po prostu dojrzałość po trudnym okresie tymczasowych nieprawidłowości.

Trudności diagnostyczne wynikają z niejednolitego u różnych osób przebiegu autyzmu w dłuższym okresie. Stąd propozycje ze strony niektórych badaczy, by przed ukończeniem przez dziecko 2. roku życia nie stawiać mu diagnoz, lecz jedynie sugerować zwiększone ryzyko wystąpienia autyzmu w przyszłości.

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *